Studio Répétition Musique et Danse, Rehearsal Studio Music and Dance

CORONA SAFE STUDIO

Novanoïs biedt u een ‘Corona Safe Studio’ aan van 100m² voor 35€/u of 30€/u voor een bezetting vanaf 4 uur.  De kleinere studio's (A,B,C,D,E,F,G) zijn voorlopig ontoegankelijk omdat ze niet voldoen aan de voorlopig geldende sanitaire maatregelen. De cafetaria blijft gesloten om dezelfde reden.

Het dragen van een masker is vereist. Max. Toegelaten aantal personen : 9

De Corona-Safe-Studio is toegankelijk via de parking van de Goossensstraat 18 en wordt all-in verhuurd. Mixtafel met geluidsversterking, drum, cymbalen, bas- en gitaarversterkers en klavier zijn inbegrepen in de huurprijs. Ook de parking is gratis.  On line te reserveren.

Breng aub je persoonlijkle micro's 


Novanoïs vous propose un ‘Corona Safe Studio’ de 100m2 au prix de 35€/h ou 30€/h pour une occupation à partir de 4 heures. Les plus petits studios (A,B,C,D,E,F,G) n’étant pas conformes aux normes sanitaires actuelles, ne sont pas disponibles pour le moment. Idem pour la cafétaria .

Le port d’un masque est obligatoire. Max. de personnes autorisées : 9

Le ‘Corona Safe Studio’ est accessible par le parking du 18 de la rue Goossens et se loue selon la formule all-in : table de mixage, ampli, batterie, cymbales, amplis guitare et clavier sont compris dans le prix de location. Le parking est également gratuit.  A réserver en ligne

Apportez vos propres micros svp.

We have a special offer for you called ´Corona Safe Studio’ of 100m2 at the rate of €35/h or €30/h for an occupation of min. 4 hours. Smaller studios (A,B,C,D,E,F,G) are temporarely not available because they don’t match the actual sanitary rules. The bar is closed for the same reason.
The rate of the Corona Safe Studio  is all-in : mixer with monitors, drum, cymbals, bass and guitar amp, keyboard included in price. On line booking.

The use of a protective breathing mask is required. Max. number of people allowed : 9

Access to the ‘Corona Safe Studio’ : parking of rue Goossens 18. Free       parking.

Please, bring your personal micros.

Kind regards, vriendelijke groeten, bien à vous
Muriel Gyselbrecht
+32 (0473) 92.77.86

REPETITIESTUDIOS 

Novanoïs verhuurt ruimtes voor muziek- of dansrepetities.

Er zijn 2 kleine repetitielokalen (C,D = +- 18m²) en 3 grote (A,B,E = +-25m²) studios voor muziekrepetities.
Studio F en G  zijn in aanbouw.
 
De muzikanten kunnen hun eigen materiaal gebruiken maar kunnen nog extra materiaal huren.
 
Studio H (100m²) is polyvalent (dans en muziekrepetities. De vloer is een zwevende houten vloer (Merbeau), ideaal voor dansen. Deze zaal kan ook als concertzaal gebruikt worden (eerste verdieping).


Basis tarieven studio's (exclusief btw)

Tarieven van dinsdag tot en met donderdag tussen 16:00 en 24:00 en zondag tussen 14:00 en 19:00. 

De Studios worden zonder materiaal verhuurd. Het is een verhuur naakte ruimte, korte termijn (minder dan zes maand).

Wie de studio's huurt als particulier of als vzw is vrijgesteld van btw op huur van de ruimte (niet op het materiaal). Hij is verplicht een attest te tekenen en te bezorgen aan Novanoïs

Professionelen betalen  btw (21%) op verhuur lokaal en materiaal.

Studios C, D18m²
naakte studio
geen materiaal
  12€/uur 
online
Studios A, B, E25m²
naakte studio
geen materiaal
 17€/uur reserveer A,B,E
online
Studio H100m²naakte studio
geen materiaal
30€/uur 
online

Economische tarieven

reservaties van minstens 2 uurdinsdag tot en met donderdagtussen 16:00 en 20:00basistarief -10%
reservaties van minstens 6 uurdinsdag tot en met donderdagtussen 16:00 en 24:00basistarief -20%
reservaties van minstens 4 uurzondag tussen 14:00 en 19:00 basistarief -20% 
 1 persoon studio
dinsdag, woensdag
zondag
tussen 16:00 en 20:30
tussen 14:00 en 19:00
 7€ / uur
 2 persoon studio (lessen)
dinsdag, woensdag
zondag
tussen 16:00 en 20:30
tussen 14:00 en 19:00
 9€ / uur

Tarieven materiaal (btw inclusief)

mixtafel en monitoren DYNACORD CMS 1000
ELECTROVOICE  
2 ELX115P
user manual dynacord
 2€ /uur
 microSHURE   SM 58, SM 57
 1€/uur/stuk
 gitaarversterkersROLAND 
Cube 80XL Cosm 
user manual FR NL EN
 3€/uur/stuk
 basversterkersROLAND
Cube 120XL Bass 
user manual FR NL EN
 3€/uur/stuk
 drumTAMA  Silverstar
 3€/uur/set
 cymbalen  2€/uur/set
 keyboardROLAND RD300NX 
user manual FR NL EN
 3€/uur/stuk
 gitaarCORT KX5
 3€/uur/stuk
 basgitaarCORT Action
 3€/uur/stuk

Alle tarieven materiaal zijn verhuurprijzen per uur en inclusief 21% BTW. 

Online reserveren

Muziekrepetitiestudio's moeten on-line gereserveerd worden. 
Reserveren kan 7/7 dagen en 24/24 uren. De reservatie is maar afgerond als er on line betaald wordt (kwestie van seconden). Jouw reservatie wordt per mail bevestigd. 
De eerste keer dat u een reservering maakt, moet u een e-mail beantwoorden die u van onze serviceprovider (Sokati) ontvangt. Kijk in het spamfilter als u geen e-mail hebt ontvangen.

Annulatie

Indien je de geboekte datum wilt wijzigingen/annuleren dan moet je een mail sturen naar reservation@novanois.com . In functie van het tijdstip waarop geannuleerd wordt, worden er kosten aangerekend. Het saldo wordt teruggestort.

Annulatie of wijziging datum - enkel per mail  ! (reservation@novanois.com)

Terugbetaling :

75%: wanneer de annulering ten minste 72 uur vóór de repetitie plaatsvindt

50%: bij annulering tussen 72 uur en 48 uur vóór de repetitie

0%: wanneer de annulering minder dan 48 uur vóór de repetitie wordt gedaan


Reserveer nu Online (24/24 en7/7)

- 100 m² Studio H (Dance Studio)

Indien er problemen zijn om on-line te reserveren  bel ons op (0473-927 786 ) of mail .  In extremis kan Novanoïs voor u reserveren, mits een extra kost van 15€.

Reserveren studio's buiten openingsuren en dagen

Reserveren buiten de openingsuren (voor 16:00) en dagen is soms mogelijk maar kost iets meer.  Telefoneer (0473-927 786) of mail om af te spreken.
Repetities grijpen plaats in groot lokaal H (inkom langs parking in Goossensstraat 18).
De prijs is forfaitair bepaald op 45€ per uur.  Huur van  al het nodige materiaal is inbegrepen in forfait (exclusief btw 21%).
1 parkeerplaats is in de forfait begrepen. Extra parkeerplaatsen worden verhuurd aan 3€ per uur (inclusief btw) 

Algemene voorwaarden

 • Het muziekmateriaal dat gehuurd wordt is bij aankomst beschikbaar aan het onthaal. Na de repetitie moet het muziekmateriaal in dezelfde staat teruggebracht worden naar de receptie.

 • Het is verboden om te roken in de lokalen.

 • Het is niet toegelaten om meegebrachte drank te verbruiken in de bar.

 • Verloren voorwerpen worden maximaal 3 maanden bijgehouden.

Openingsuren en dagen

OpenVan dinsdag tot en met donderdag van 16:00 tot 24:00 en Zondag van 14:00 tot 19:00
Gesloten : feestdagen en van 06-04-20 tot 13-04-20,  van 21-05-20 tot 22-05-20 

Afwijkingen op het uurrooster zijn bespreekbaar op aanvraag (0473-92.77.86 )


LOCATION LOCAUX DE REPETITION

Novanoïs loue des espaces pour des répétitions de musique ou de danse.

Il y a 2 petites salles de répétition (C, D = + - 18 m²) et 3 grands studios (A, B, E = + -25 m²) pour les répétitions musicales.

Les studios F et G sont en construction.
 
 
Le Studio H (100m²) est un studio polyvalent (répétition musique et danse). Le sol est un parquet flottant (Merbeau), idéal pour danser. Cette salle peut également être utilisée comme salle de concert (premier étage).

Les musiciens peuvent utiliser leur propre matériel mais peuvent également louer du matériel supplémentaire.


Tarifs de base pour les studios (hors TVA)

Les studios sont loués sans matériel. Il s'agit d'une location d'espace nu (location à court terme / moins de six mois).

Studios C, D18m²
espace vide sans matériel  12€/heure 
on line
Studios A, B, E25m²
espace vide sans matériel17€/heure
on line
Studio H100m²espace vide sans matériel30€/heure

on line

La location (de locaux à court terme) n'est pas soumise à la TVA pour personnes physiques utilisant les locaux à des fins privées ou à des fins autres que leur activité économique.  Idem pour les asbl ou organisations dans le cadre de leur activité socio-culturelle.

Les professionels sont soumis à la TVA (21%) pour la location du local ainsi que pour le matériel.

Attention ! Important!
Les particuliers et les organisations à but non lucratif (asbl) qui souhaitent être reconnus comme tels doivent remplir un certificat unique et le nous retourner signé. Downloadez.

Tarif location matériel (incl TVA)


table mixage et amplificationDYNACORD CMS 1000
ELECTROVOICE  
2 ELX115P
user manual dynacord
 2€ /heure
 microSHURE   SM 58, SM 57
 1€/heure/pièce
 ampli guitareROLAND 
Cube 80XL Cosm 
user manual FR NL EN
 3€/heure/pièce
ampli basseROLAND
Cube 120XL Bass 
user manual FR NL EN
 3€/heure/pièce
 batterieTAMA  Silverstar
 3€/heure/set
 cymbales  2€/heure/set
 keyboardROLAND RD300NX 
user manual FR NL EN
 3€/heure/pièce
guitareCORT KX5
 3€/heure/pièce
guitare basseCORT Action
 3€/heure/pièce

Tarif économique

réservations minimum 2 hde mardi à jeudientre 16:00 et 20:00tarif de base -10%
réservations minimum 6 hde mardi à jeudientre 16:00 et 24:00tarif de base -20%
réservations minimum 4 hdimancheentre14:00 et 19:00 tarif de base -20% 
 
studio 
1 personne
mardi, mecredi
dimanche
entre 16:00 et 20:30
entre 14:00 et 19:00
 7€ / heure
studio 2 personnes  (leçon)
mardi, mercredi
dimanche
entre 16:00 et 20:30
entre 14:00 et 19:00
 9€ / heure

Réservation en ligne

Les studios de répétition doivent être réservés en ligne.
Les réservations peuvent être faites 7/7 jours et 24/24 heures. La réservation n'est effective que si le paiement est effectué en ligne (quelques secondes). Votre réservation sera confirmée par email.
La première fois que vous effectuez une réservation, vous devrez répondre à un courrier que vous recevrez de notre prestataire de services (Sokati). Regardez dans le filtre anti-spam si vous n'avez pas reçu de mail.

Annulation

Si vous souhaitez modifier / annuler la date réservée, vous devez envoyer un e-mail à reservation@novanois.com. Selon le moment de l'annulation, des frais seront facturés. Le solde sera remboursé.

Annulation ou changement de date - uniquement par mail! (reservation@novanois.com) Pour toute annulation tardive de réservation il y aura des frais.

Remboursement :

75%: lorsque l'annulation est effectuée au moins 72 heures avant la répétition

50%: lorsque l'annulation est effectuée entre 72 heures et 48h avant la répétition

0%: lorsque l'annulation est effectuée moins de 48h avant la répétition


 Reservez maintenant en ligne (24/24 et 7/7)

S'il y a des problèmes pour réserver en ligne, appelez-nous (0473-927 786) ou mail@novanois.com . A l'extrême, Novanoïs peut réserver pour vous moyenant un supplément de 15 €.

Reservez hors horaire

Les réservations en dehors des heures et des jours d'ouverture sont parfois possibles mais coûtent un peu plus. Appelez le (0473-927 786) ou envoyez un courriel mail@novanois.com pour s'organiser.
Les répétitions auront lieu dans la grande salle H (entrée par le parking de la Rue Goossens18).
Le prix est fixé à 45 € de l'heure. La location de tout l'équipement nécessaire est incluse dans le prix fixe.
1 place de parking est incluse dans les tarifs fixes. Des places de parking supplémentaires sont louées à 3 € de l'heure.

Conditions générales

 • Le matériel de musique réservé est disponible à l'accueil avant la répétition. Tout le matériel de musique doit être retourné en bon état à la réception après chaque répétition.

 • Il est défendu de fumer dans les locaux de répétition.

 • Les objets perdus seront gardés durant une période maximale de 3 mois.

 • La consommation de boissons emmenées de l’extérieur est interdite dans le bar.

Jours et heures d'ouverture

Ouvert : Du mardi au Jeudi de 16:00 à 24:00, dimanche de 14:00 à 19:00

Fermeture : Jours Fériés et du 06-04-20 au 13-04-20,  du 21-05-20 au 22-05-20 

Eventuelement possibilité d'ouvrir sur demande (0473-92.77.86)


RENTING REHEARSAL STUDIOS


Novanoïs rents space for music or dance rehearsals.

Two small rooms and three large ones are available for rehearsals. The small ones:  C,D  have a surface of approximately 18 square meters.  The large ones, A,B and E measure approximately 25 sq. m.

Studio F and G are in construction.
 
Extra material for rent on demand, but musicians are free to bring along their own equipment. There’s also a polyvalent room, Studio H measuring 100 sq. m. for dance or musical rehearsals. Floating wooden dance floor (Merbeau).


Rates rehearsal studios (VAT excl)

Rates from Tuesday to Thursday between 4:00 PM and midnight and Sunday between 2:00 PM and 7:00 PM.
The Studios are rented without material. It is a space rental without material (short term less than six months).
Anyone who rents the studios as a private individual or as a non-profit organization is exempt from VAT on renting the space (not on the equipment). He is obliged to sign a certificate and deliver it to Novanoïs. 
Download

Professionals pay VAT (21%) on rental studio and equipment.

Studios C, D18m²
naked studio, no equipment  12€/hour
Book C,D
on line
Studios A, B, E25m²
naked studio, no equipment 17€/hour
on line
Studio H100m²naked studio, no equipment30€/hour
on line

Rates music material (VAT incl)

Mix Table and amplification DYNACORD CMS 1000
ELECTROVOICE 2ELX115P
user manual dynacord
 2€/hour/piece
 microSHURE 
SM 58, SM 57
 1€/hour/piece
 guitar amplifierROLAND 
Cube 80XL Cosm 
FR NL usermanual
 3€/hour/piece
 bas amplifierROLAND
Cube 120XL Bass 
FR NL usermanual
 3€/hour/piece
 drumsTAMA  
Silverstar
 3€/hour/set
 cymbals  2€/hour/set
 keyboardROLAND RD300NX 
FR NL usermanual
 3€/hour
 guitarCORT KX5
 3€/hour
 bas guitarCORT Action
 3€/hour

Economic rates

bookings of at least 2 hoursTuesday till Thursdaybetween 16:00 and 20:00basic rate -10%
bookings of at least 6 hours Tuesday till Thursdaybetween 16:00 and 24:00basic rate -20%
 bookings of at least 4 hourssundaybetween 14:00 and 19:00basic rate -20%
 1 person Studio
Tuesday and Wednesday
Sunday
between 16:00 and 20:30
between 14:00 and 19:00
 7€ /hour
 2 person Studio (lessons)
 Tuesday and Wednesday
Sunday
between 16:00 and 20:30
between 14:00 and 19:00
 9€/hour

Online booking

You can book a studio online at Novanoïs  7/7 and 24/24.  The booking is valid when you did an electronic paiement.  It takes a few seconds. Your booking will be confirmed by email. The first time you make a reservation you will have to reply to a mail you will get from our service provider (Sokati). Look in the Spam-filter if you did not get a mail.

Book now online (24/24 et 7/7)


If there are any problems to reserve online, call us (0473-927 786) or mail@novanois.com. In the extreme, Novanoïs can reserve for you, with an additional cost of € 15

Booking outside opening hours

Reservations outside opening hours (before 4 p.m.) and days are sometimes possible but cost a little more. Call (0473-927 786) or e-mail mail@novanois.com your request.
Rehearsals take place in large room H (entrance along parking in Rue Goossensstraat 18).
The price is fixed at € 45 per hour. Rent of all necessary equipment is included in the fixed price.
1 parking space is included in the fixed rates. Additional parking spaces are rented at 3 € per hour.

Cancellation

When you want to cancel or change a booking you have to mail at reservation@novanois.com, we will take care of the rest. But depending of the change moment we shall calculate cancellation costs. 

Cancellation or change date - only by mail! (reservation@novanois.com)

Refunding:

75% : when the cancellation is made at least 72 hours before the rehearsing

50% : when the cancellation is made between 72 hours and 48h before the rehearsing

0% : when the cancellation is made  less then 48h before the rehearsing


General conditions

The following clauses will also be included in the general conditions :

 • The rented music material will be available at the desk on arrival. All the music material must be returned at the desk after the rehearsal.

 • It is not allowed to smoke in the rehearsal rooms.

 • Lost objects will be kept no longer than 3 months.

 • It is not allowed to consume their own drink in the bar

Opening time and days

Open for rehearsing:
Tuesday till thursday from 16:00 - 24:00 and Sunday from 14:00 - 19:00 
Closed: 06-04-20 till 13-04-20,  21-05-20 till 22-05-20 

If you want to rent outside the regular schedule, you have to contact Novanoïs to see whether it can be fixed 0032 473 927786
 
Comments