Privacy beleid

Privacy en cookie beleid

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Novanoïs respecteert jouw privacy

Je vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan Novanoïs. Jouw gegevens worden door Novanoïs met de nodige zorg behandeld. Daarvoor verwerken we de gegevens in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 de ‘AVG’), de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Op basis van welke gronden kan Novanoïs persoonsgegevens verwerken?

Novanoïs verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens op basis van minstens één van volgende gronden:

1.  de wet verplicht Novanoïs om je persoonsgegevens te verwerken;

2.  we hebben je persoonsgegevens nodig om de overeenkomsten die we met je hebben te kunnen uitvoeren;

3.  je persoonsgegevens zijn nodig omwille van een gerechtvaardigd belang van Novanoïs of van een derde;

4.  je hebt aan Novanoïs toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel verwerkt Novanoïs jouw persoonsgegevens?

Novanoïs verwerkt de gegevens onder meer om volgende doeleinden te bereiken:

VOORBEELD

Novanoïs wil de overeenkomsten die ze heeft afgesloten goed kunnen uitvoeren

Novanoïs wil de dienstverlening naar haar klant zo goed mogelijk kunnen uitvoeren

Novanoïs wil haar interne bedrijfsvoering ondersteunen

Novanoïs wil haar wettelijke verplichtingen correct nakomen


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet in een aantal precies omschreven rechten waar je beroep kunt op doen. Het betreft de hiernavolgende rechten, waarbij we telkens ter illustratie een korte toelichting geven.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op inzage

Recht op verbetering

Recht op wissen van gegevens

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Recht op bezwaar

Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Recht op beperking

Cookie policy

Novanoïs maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden aangemaakt door een programma op de server van de website van Novanoïs maar die worden opgeslagen in de browser van je computer of mobiel apparaat (smartphone/tablet).

Door gebruik te maken van cookies kan Novanoïs je als internetgebruiker een betere dienstverlening bieden en de gebruikerservaring verbeteren. Novanoïs maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden, waardoor Novanoïs je beter kan informeren over aanbiedingen of productinformatie die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

Je kan het gebruik van cookies aanvaarden of weigeren, behoudens het gebruik van de noodzakelijke cookies. Door cookies te aanvaarden, stem je ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid.

Noodzakelijke cookies

De ‘Cookie acceptance’-cookie zorgt ervoor dat je keuze voor instemming met het gebruik van cookies bewaard wordt, ook de volgende keer dat je de website van Novanoïs bezoekt. 

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om surfgedrag te analyseren en om te rapporteren over gebruikersinteracties op de website. Hierdoor kan Novanoïs de inhoud en werking van deze website verbeteren en steeds blijven afstemmen op het gedrag en de behoefte van de gebruiker. De website van Novanoïs maakt gebruik van volgende analytische cookies:

Externe partij: Google Analytics

Meer informatie over deze cookies vind je via de Privacy policy van Google.

Externe partij: Mailchimp

Meer informatie over deze cookies vind je via Privacy policy van Mailchimp.

Advertentiecookies

Externe partij: Google Analytics

Meer informatie over deze cookies vind je via de Privacy policy van Google.

Externe partij: Mailchimp

Meer informatie over deze cookies vind je via Privacy policy van Mailchimp.